Odstąpię dj'a na wesele dnia 08.08.2015 odstępne w wysokości 300 zł wpłaconej zaliczki. Wszelkie informacje @ domi.bb@o2.pl

http://www.dj-aro.pl/