Weselebielsko.pl w ramach świadczenia usługi Forum nie ponosi odpowiedzialności i nie identyfikuje się z treściami publikowanymi na portalu przez użytkowników. Są to opinie wyrażane przez osoby nie związane z forum i stanowią autonomiczne wyrażenie ich osobistych światopoglądów, recenzji, opinii i sympatii.

Zamieszczanie treści przez użytkowników
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż na forum może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.
2. Użytkownik, umieszczając zdjęcia na forum oświadcza, że praca jest jego autorstwa i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
3. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownik nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne,
b. wyrażania swoich poglądów w sposób nie kolidujący z polskim prawem, etykietą lub niniejszym Regulaminem,
c. ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
4. Weselebielsko.pl może odmówić publikacji treści zamieszczonych na portalu przez Użytkowników bądź usunąć z portalu bez podania przyczyn. Weselebielsko.pl nie jest zobowiązane do poinformowania Użytkownika o odmowie publikacji.
« Ostatnia edycja isemena w Pią Sierpień 02, 2013 9:07 pm. »